Sở Y tế Bắc Giang đã công văn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trong ngành Y tế tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong khu cách ly tập trung.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Hiện nay tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh tập trung đông người, trong điều kiện thời tiết nóng, nguy cơ ngộ độc thực phẩm (ATTP) rất cao, để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các khu cách ly tập trung,  Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, các đơn vị trong ngành triển khai nhiều nội dung liên quan tới các vấn đề an toàn thực phẩm ở khu cách ly.

Theo đó, Sở Y tế Bắc Giang  đã đề nghị UBND các huyện, thành phố  trong địa bàn tăng cường truyền thông kiến thức, pháp luật, thực hành đúng về ATTP gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các lực lượng chức năng cần tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn về việc chấp hành quy định về ATTP và phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

an toàn thực phẩm,cách ly
Chế biến thực phẩm trong khu cách ly của Bắc Giang. 

Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị chức năng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác bảo đảm ATTP tại các khu cách ly tập trung.

Hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ thực phẩm chấp hành đầy đủ các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định gắn với việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác điều tra, thống kê, xử lý khi xảy ra sự cố về ATTP trong khu cách ly tập trung

Sở Y tế cũng đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các đơn vị, lực lượng quân đội triển khai nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh viện điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19 trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của địa phương và các đơn vị của ngành y tế trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với việc bảo đảm ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm.

Đối với các ban quản lý khu công nghiệp cần chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế trong quá trình triển khai công tác 2 phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm tra, giám sát ATTP tại các cơ sở cách ly tập trung, tại các doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh

Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang cần chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị liên quan thành lập các Tổ giám sát bảo đảm ATTP trong phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Chi cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp kinh doanh thưc phẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai công tác bảo đảm ATTP tại các khu vực cách ly và chịu trách nghiệm trước Giám đốc Sở Y tế về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong các khu vực cách ly tập trung.

Các cơ sở y tế  cần thường xuyên tuyên truyền, vận động, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về kiến thức, pháp luật, thực hành đúng ATTP trong phòng, chống dịch Covid -19.  Chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất… phục vụ công tác điều tra, thống kê, xử lý khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.

Khánh Chi