Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 9, Sở Công Thương đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm nhân dịp tháng hành động tại thành phố Bắc Giang và các huyện: Sơn Động, huyện Lục Ngạn, huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên, lấy mẫu thực phẩm nhân dịp Tết Trung thu tại thành phố Bắc Giang.

Tổng số mẫu thực phẩm lấy giám sát là 80 mẫu, thuộc các nhóm đối tượng giám sát: rượu; tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; sữa và các sản phẩm từ sữa; bánh mứt kẹo các loại; nước giải khát.

Kết quả cho thấy, đối với nhóm sản phẩm bánh mứt kẹo các loại, kết quả kiểm nghiệm mẫu cho thấy các chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng (Pb) đều đạt so với ngưỡng quy định; không phát hiện độc tố Aflatoxin trong sản phẩm.

Tuy nhiên, có 3/25 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật (tổng bào tử nấm men nấm mốc, tổng vi sinh vật hiếu khí), chiếm tỷ lệ 12% tổng số nhóm sản phẩm kiểm nghiệm.

Đối với nhóm sản phẩm sữa và các sản phẩm từ sữa, các chỉ tiêu về hàm lượng kim loại nặng (Hg) đều đạt so với ngưỡng quy định. Có 6/10 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật (tổng bào tử nấm men nấm mốc, coliforms, enterobacteriaceae, Escherichia coli) chiếm tỷ lệ 60% tổng số nhóm sản phẩm kiểm nghiệm.

 

Đối với nhóm sản phẩm tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột, 100 % mẫu kiểm nghiệm đều đạt trong ngưỡng quy định.

Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành quản lý, đặc biệt các sản phẩm được làm thủ công, sản phẩm handmade được bày bán tại nhà, các cửa hàng trên địa bàn.

Tăng cường truyền thông kiến thức, thực hành đúng về ATTP và kiểm tra, giám sát việc sử dụng phụ gia thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành.

Trên cơ sở kết quả giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trong năm 2021, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai các hoạt động quản lý mối nguy, tăng cường hậu kiểm và báo cáo kết quả triển khai theo quy định.

Đầu tư kinh phí phục vụ hoạt động hậu kiểm về chất lượng sản phẩm thực phẩm trong quá trình kiểm tra, giám sát ATTP. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thực phẩm lưu thông trên thị trường, kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, phát hiện xử lý và công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định.

H. Anh