Theo ông Nguyễn Thanh Bình - Phó trưởng ban Ban Quản lý ATTP tỉnh Bắc Ninh, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế, Ban Quản lý ATTP tỉnh đã chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covd-19 tại đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS – CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Ông Bình cho biết, đến nay Ban Quản lý ATTP tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan và quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban đã thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 với 9 thành viên; tiến hành cấp phát cho các phòng, đội 30 lọ dung dịch sát khuẩn tay nhanh và 13 biển khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện tạo mã QR quản lý vào/ra tại trụ sở đơn vị, các đội theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

 Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh, quét mã QR đối với các trường hợp đến làm việc, liên hệ công tác tại trụ sở đơn vị. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

covid-19,dịch bệnh
Ảnh minh họa

Nhất là thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế”.  Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức hạn chế di chuyển đến các vùng có dịch, chỉ được đi ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ và phải được sự đồng ý của Trưởng ban.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 07 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Ban Quản lý ATTP tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị.

 

Trong đó, tạm dừng các cuộc hội họp, các hội nghị tập huấn kiến thức về ATTP, các sự kiện chưa cần thiết; khuyến khích làm việc qua mạng Internet; hạn chế việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận một cửa; phối hợp tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công điện tử.

 Đồng thời, thường xuyên cập nhật danh sách các trường hợp mắc Covid-19, các trường hợp nghi ngờ hoặc có liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19;  Ban Quản lý ATTP có 01 trường hợp F1 được cách ly tập trung, các trường hợp F2, F3 phải tuân thủ đúng các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngoài ra, cũng theo ông BÌnh, Ban Quản lý ATTP tỉnh chỉ đạo các phòng, đội quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của Trưởng các phòng, đội và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban khi để cán bộ không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch.

Cùng với triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, Ban Quản lý ATTP tỉnh chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo ATTP tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

Trong đó, thực hiện lựa chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống có đầy đủ tư cách pháp nhân, đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện để cung cấp cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP đối với trường hợp tự nấu. Chú trọng kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu đầu vào, thực hiện kiểm thực 3 bước, hướng dẫn thực hiện nghiêm việc lưu mẫu thức ăn theo từng bữa, bảo quản thức ăn theo đúng quy định.

Thực hiện quy trình chế biến, bảo quản, cung cấp suất ăn đảm bảo ATTP theo quy định trong phòng chống dịch Covid-19, tránh lây nhiễm chéo. Phối hợp với các Đội TT- QLATTP tại các huyện, thị xã, thành phố, thành lập các đoàn kiểm tra và thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện đảm bảo ATTP tại các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống cho khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến, phấn đấu không để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

 K.C