ATTP
Cửa hàng rau sạch (ảnh minh hoạ) 

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị này đã tiếp nhận 237 bộ hồ sơ của 5 thủ tục hành chính.

Trong đó, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản là 67 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 38 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận ATTP 2 hồ sơ. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 121 hồ sơ. Kiểm tra nhà nước về ATTP muối nhập khẩu là 9 hồ sơ.

 

Cũng trong 6 tháng qua, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội đã trả kết quả 183 hồ sơ của 5 thủ tục hành chính.

Trong đó, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản là 50 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 26 hồ sơ. Cấp lại giấy chứng nhận  ATTP 2 hồ sơ. Cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 96 hồ sơ. Kiểm tra nhà nước về ATTP muối nhập khẩu là 9 hồ sơ.

Theo tổng hợp, trong 6 tháng đầu năm 2020, 100% hồ sơ được Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội giải quyết trước và đúng hạn, 100% hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến.

P.V