ATTP,kiểm tra ATTP
Tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ chương trình.

Thực hiện công văn của Sở Y tế Hòa Bình về việc đảm bảo công tác y tế tại chương trình gặp mặt các thế hệ tham gia công trường thanh niên cộng sản và tuyên dương công trình thanh niên tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định về việc kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong chương trình.

Theo đó, ngày 12/3, đoàn tiến hành kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ chương trình. Đoàn kiểm tra thực hiện làm xét nghiệm nhanh đối với các mẫu thực phẩm và giám sát việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.

 

Trong thời gian tổ chức chương trình, việc đảm bảo an toàn thực phẩm được thực hiện tốt không để xảy ra các sự cố về an toàn thực phẩm.

Ngày 6/11/1979, Nhà máy thủy điện Hòa Bình- công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á thời điểm đó đã được khởi công. Đây là một trong những dấu ấn quan trọng của đất nước và đặc biệt là của tuổi trẻ Việt Nam. Hàng chục nghìn thanh niên từ khắp mọi miền Tổ quốc đã tình nguyện lên công trường Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Từ khoảng 10.000 thanh niên năm 1979, đến năm 1988, đã có 40.000 lao động trẻ trên công trường. Thanh niên đóng vai trò chủ đạo trong hoàn thành nhiều chiến dịch, như ngăn sông Đà, thông kênh dẫn dòng, thông hầm xả lũ, đắp tuyến đập chính, chống lũ ngày đêm...

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước sau này, đã có nhiều công trình thanh niên tiêu biểu, như công trường Nhà máy thủy điện Yaly; Cụm Khí - điện - đạm Cà Mau; Nhà máy thủy điện Lai Châu; Nhà máy nhiệt điện Phả Lại; các mỏ than thanh niên cộng sản; những đảo thanh niên, làng thanh niên, gắn việc phát triển kinh tế với bảo vệ biên cương Tổ quốc...

N. Huyền