Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Hà Nội đã lấy 366/1.765 mẫu giám sát chỉ tiêu ATTP sản phẩm nông sản, gồm 102 mẫu thịt (lợn và gà), 30 mẫu thủy sản, 30 mẫu quả, 110 mẫu rau, 20 mẫu gạo, 30 mẫu chè, 35 sản phẩm tại chợ đầu mối, 9 mẫu chế biến nông sản.

Lũy kế ước thực hiện đến ngày 30/6, Chi cục sẽ lấy 563/1.765 mẫu, đạt 32% kế hoạch đề ra trong năm 2020, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Song song việc giám sát, từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội tập trung cho công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Chi cục đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc tại 22 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, phát hiện 2 cơ sở vi phạm không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không thực hiện đầy đủ về theo dõi nhiệt độ đối với các sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt, vệ sinh kho bảo quản không đảm bảo.

Ngoài ra, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội còn thực hiện kiểm tra đột xuất tại 4/60 cơ sở. Kết quả: Phát hiện 1 cơ sở trong công tác vệ sinh kho bảo quản không bảo đảm, không thực hiện theo dõi, ghi chép nhiệt độ các kho bảo quản sản phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm không có trong bản tự công bố và trên nhãn sản phẩm; 3 cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định. Đoàn kiểm tra đã niêm phong, bắt buộc cơ sở tái chế 135kg sản phẩm... Ước đến hết tháng 6, Chi cục sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất tại 10/60 cơ sở, đạt 16,67% kế hoạch.

P.V