Chủ đề của Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 là “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ ngày 15/4 đến 15/5/2022 trên phạm vi toàn tỉnh.

Mục tiêu của Tháng hành động là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.

Đồng thời, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin của người dân. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

an toàn thực phẩm
Ảnh minh hoạ. 

Tháng hành động sẽ diễn ra với các hoạt động chính gồm: triển khai chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm; hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành, đặc biệt chú trọng công tác hậu kiểm, nghiêm túc, quyết liệt trong xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trong đó, hoạt động tuyên truyền hướng đến các đối tượng là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chính quyền các cấp, cơ quan chức năng và người tiêu dùng thực phẩm bằng nhiều kênh truyền thông khác nhau…

Công tác kiểm tra sẽ tập trung xem xét các nội dung: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng lý bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý liên quan; nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn; điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực phẩm; điều kiện về trang-thiết bị, dụng cụ, con người; truy xuất nguồn gốc thực phẩm; lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi cần thiết…

 

Ông Nguyễn Văn Đang, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết từ nay đến ngày 15/5/2022, các đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu mặt hàng thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh...

Trong quá trình kiểm tra, ngoài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thực hiện công bố các cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có), đoàn sẽ phối hợp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP.

Đồng thời, tăng cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông-lâm-thủy sản đảm bảo chất lượng an toàn, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Theo bà Trần Việt Nga, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế để tăng cường công tác bảo đảm ATTP, trong thời gian tới, Cục An toàn thực phẩm sẽ triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp về thể chế chính sách, tổ chức thực hiện và nguồn lực.

Cụ thể là rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất theo hướng sản xuất quy mô lớn, bảo đảm ATTP gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu phù hợp với đặc thù của địa phương.

Bên cạnh đó, củng cố, kiện toàn các cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết nối một cửa quốc gia đối với kiểm tra thực phẩm nhập khẩu. Tăng cường biên chế cho đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều hành các hoạt động bảo đảm ATTP trên phạm vi toàn quốc.

Bảo đảm cấp đủ ngân sách nhà nước cho hoạt động quản lý nhà nước về ATTP, chú trọng đầu tư cho công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP, trang thiết bị kiểm nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ATTP, tuyên truyền phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP…

Cũng theo bà Nga, những năm gần đây, công tác ATTP đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ. Hệ thống tổ chức quản lý ATTP bước đầu đã được hình thành từ Trung ương đến địa phương. 

K.Chi