ATTP
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Y tế huyện, thành phố tổ chức giám sát tại 6 bếp ăn chế biến suất ăn phục vụ người cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 với chủ đề: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới” do Ban Chỉ đạo Liên ngành TW về ATTP.

Mục tiêu của Tháng hành động vì ATTP năm 2021 gồm: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về ATTP nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các tỉnh, thành phố trọng điểm, các địa phương có đường biên giới, cửa khẩu nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn.

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP.

 

Song song với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Hà Nam cũng đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra. Theo đó, BCĐ tỉnh đã tổ chức 122 đoàn kiểm tra ATTP, kiểm tra Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 6 huyện, thành phố, thị xã; Ban Chỉ đạo liên ngành 3 xã, phường và 870 cơ sở thực phẩm, số cơ sở đạt 662 cơ sở (chiếm 76,1%); số cơ sở không đạt 208 (chiếm 23,9%); phạt tiền 21 cơ sở với số tiền 76.500.000 đồng. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên việc thanh tra, kiểm tra phải tạm dừng từ ngày 27/4,  không đạt được theo kế hoạch.

Trong dịp tháng hành động vì ATTP, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phòng Y tế huyện, thành phố tổ chức giám sát tại 6 bếp ăn chế biến suất ăn phục vụ người cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình giám sát, tổ giám sát hướng dẫn các Bếp ăn thực hiện quy định về bảo đảm ATTP, các biện pháp phòng chống Covid-19 đối với bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; test nhanh và lấy mẫu thực phẩm, gửi Labo kiểm nghiệm; cấp sổ kiểm thực 3 bước, sổ lưu mẫu và bộ dụng cụ lưu mẫu (3 bộ/1 bếp) phục vụ kiểm thực và lưu mẫu thức ăn.

Qua giám sát cho thấy, công tác bảo đảm ATTP tại các Bếp ăn cơ bản đáp ứng yêu cầu về ATTP và phòng chống dịch. Tính đến ngày 26/5/2021, các bếp đã phục vụ trên 150.000 suất ăn, chưa ghi nhận sự cố về ATTP.

N. Huyền