Đoàn đã làm việc tại 3 HTX sản xuất kinh doanh chè, 1 hộ chăn nuôi lợn, 1 hộ chăn nuôi gà, 1 HTX sản xuất rau an toàn và 1 tổ hợp Tổ hợp tác sản xuất cây ăn quả VietGAP trên địa bàn T.P Thái Nguyên và huyện Phú Bình.
 
Kết quả hậu kiểm cho thấy, đa phần các cơ sở thực hiện theo đúng quy trình VietGAP; có khu sản xuất đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; sản phẩm thu hoạch tuân thủ đúng thời gian cách ly; người lao động có kiến thức về an toàn thực phẩm… 

ATTP
Ảnh minh hoạ. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, như: Việc ghi chép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nhật ký nông hộ chưa đầy đủ thông tin; một số cơ sở chưa chú trọng tới công tác bảo hộ lao động...

Từ năm 2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên một số cây trồng như: rau, quả, chè búp tươi an toàn và đã được triển khai áp dụng rộng rãi ở hầu hết các vùng sản xuất nông nghiệp trên phạm vi cả nước, trong đó có tỉnh Thái Nguyên.

 

Hiện nay vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm trở thành vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm. Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu về thực phẩm an toàn ngày càng cao.

Sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất chè an toàn theo GAP nói riêng là xu hướng tất yếu để tạo nên một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ con người, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

Thái Nguyên là tỉnh có tiềm năng và thế mạnh về phát triển cây chè. Phát triển sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP là phù hợp với xu thế. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả sản xuất và chứng nhận sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cần có sự áp dụng linh hoạt và phù hợp trong thực tế sản xuất.

Khánh Chi