Trong tháng 9/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lấy mẫu thuỷ sản tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Cụ thể, tại các vùng nuôi thuộc 08 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Các sản phẩm lấy mẫu như tôm chân trắng, cá rô phi, tôm sú.

Kết quả phân tích mẫu tháng 9/2021 cho thấy: Không phát hiện dư lượng thuộc nhóm B2a, B3a, B3c, B3e, nhóm Sulfonamides, nhóm Nitroimidazoles, nhóm Quinolones, nhóm Nitrofurans, nhóm Tetracylines, Trimethoprim, Trifluralin, Florfenicol, Chloramphenicol (CAP) trong các mẫu thủy sản nuôi được chỉ định phân tích các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu này. 

kháng sinh,an toàn thực phẩm
Ảnh minh họa. 
 

Không phát hiện dư lượng kim loại nặng (nhóm B3c: Hg, Cd, Pb) vượt mức giới giới hạn tối đa cho phép trong các mẫu thủy sản nuôi được chỉ định phân tích nhóm chỉ tiêu này.
 
Trước thực trạng sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi trồng các loại thủy sản nói chung, tôm công nghiệp nói riêng, hàng năm ngành nông nghiệp đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa chất, kháng sinh và xử lý quyết liệt các hộ vi phạm tại các vùng nuôi trồng thuỷ sản.

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tổ chức lấy mẫu thủy sản nuôi để phân tích nhằm phát hiện dư lượng kháng sinh, tạp chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản.

Khánh Chi