Thực hiện Quyết định số 1013/QĐ-SYT ngày 08/4/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Theo đó, từ ngày 18/4/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh về bảo đảm an toàn thực phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm được diễn ra từ ngày 15/4-15/5 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh đã tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống có quy mô lớn, cung cấp nhiều thực phẩm ra thị trường.

Với mục tiêu bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm; quy trình sản xuất, chế biến và các điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về con người trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, thời điểm này là đầu mùa hè khi mà nhiệt độ thời tiết tăng cao thì vấn đề bảo quản, vận chuyển thực phẩm cũng được Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh chú trọng kiểm tra.

thực phẩm
Các cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm phải đạt chuẩn an toàn thực phẩm mới được cung cấp ra thị trường. 

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu các cơ sở thực phẩm thực hiện đồng thời giữa bảo đảm an toàn thực phẩm với phòng chống Covid-19 như: việc duy trì mặc trang phục bảo hộ lao động trong suốt quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và mang bao tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm ăn ngay. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần bố trí khoảng cách an toàn giữa những người ăn; bảo đảm khu vực phục vụ ăn uống được thông thoáng và có đầy đủ dung dịch rửa tay, sát khuẩn cho nhân viên và khách hàng.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng yêu cầu chủ cơ sở thực phẩm khi phát hiện nhân viên chế biến, kinh doanh thực phẩm mắc Covid-19 phải được cách ly ngay và không tham gia vào hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong thời gian mắc bệnh.

 

Mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thự phẩm. Tuy nhiên, các cơ sở thực phẩm vẫn duy trì việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Thông qua việc kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn mới được ban hành, sửa đổi bổ sung và hướng dẫn các cơ sở thực phẩm thực hiện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 7.324 cơ sở thực phẩm, trong đó số cơ sở thực phẩm do Ngành Y tế quản lý là 3.174 cơ sở. Năm 2021, đã có 2.999 trong số 3.174 (chiếm 94,5%) cơ sở thực phẩm do Ngành Y tế quản lý được thanh tra, kiểm tra hậu kiểm. Số lượng lớn các cơ sở thực phẩm được thanh tra, kiểm tra hậu kiểm đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quản lý, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Phấn lớn (2.916/2.999) các cơ sở thực phẩm thuộc Ngành Y tế quản lý được thanh, kiểm tra hậu kiểm trong các đợt cao điểm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu và được thanh tra, kiểm tra từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, xã.

Còn lại 83 cơ sở thực phẩm thuộc tuyến tỉnh quản lý được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thanh tra, kiểm tra hậu kiểm (thanh tra chuyên ngành được 03 cơ sở, kiểm tra đột xuất được 05 cơ sở, hậu kiểm được 69 cơ sở và kiểm tra giam sát được 06 cơ sở).

Trong năm 2021, có 2.999 cơ sở thực phẩm do Ngành Y tế quản lý được thanh tra, kiểm tra hậu kiểm có 58 cơ sở sản xuất, 02 cơ sở kinh doanh, 1.470 cơ sở dịch vụ ăn uống và 1.469 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Có 90,8% cơ sở được thanh tra, kiểm tra hậu kiểm cho kết quả đạt (2.724/2.999), còn 275 cơ sở có tồn tại, vi phạm. Đã có 92 cơ sở thực phẩm bị xử phạt vi phạm hành chính, với tổng sốt tiền là 137.3000.000 đồng, còn lại nhắc nhở 183 cơ sở thực phẩm.

Các hành vi vi phạm bị phát hiện chủ yếu bị phát hiện liên quan đến thực hành vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm (Thiếu/ không có trang phục bảo hộ lao động; để móng tay dài,…) và điều kiện vệ sinh cơ sở vật chất của cơ sở thực phẩm.

K.Chi