ATTP
Huyện Lục Nam (Bắc Giang) tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Trong đó, tuyến huyện 25 đoàn, tuyến xã 27 đoàn. Theo đó, 573 cơ sở đã được kiểm tra. Cụ thể, tuyến huyện kiểm tra 80 cơ sở; tuyến xã, thị trấn kiểm tra 493 cơ sở. Số cơ sở vi phạm là 44 cơ sở (số cơ sở bị phạt tiền chiếm 2,5%, số còn lại được các đoàn kiểm tra lập biên bản ký cam kết nhắc nhở).

Ngoài việc kiểm tra ATTP, cơ quan chức năng trên địa bàn huyện còn tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng của huyện cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chương trình ATTP như: Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng ATTP; phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; duy trì các chuyên đề tuyên truyền mô hình cảnh báo nhanh về ATTP tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, các cơ sở ăn uống tại các thôn, xóm, khu chợ dân sinh…

 

Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác triển khai và phát động kế hoạch Tháng hành động vì ATTP tại các địa phương trong huyện được tổ chức dưới hình thức tuyên truyền lưu động, treo băngzôn với chủ đề “Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, thông tin kịp thời về thực trạng ATTP, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Đẩy mạnh công tác truyền thông thường xuyên tại các địa bàn dân cư nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về ATTP của các cá nhân, tổ chức trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Phương Huyền