Chấm điểm qua tổ giám sát

Đáng chú ý, từ năm 2019, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng mô hình điểm bảo đảm ATTP đối với “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” tại 20 doanh nghiệp, trường học, hộ kinh doanh cá thể.

Kết quả đạt được, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về điều kiện ATTP, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về ATTP và chủ động phòng ngừa sự cố về ATTP của người quản lý, người chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các mô hình ATTP.

Kết quả mang lại nhiều hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Theo ông Nguyễn Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, từ năm 2020 Sở đã nhân rộng mô hình nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể đạt chuẩn an toàn thực phẩm.

Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh phổi hợp với nhau để đảm bảo mô hình ngày càng hiệu quả.

an toàn thực phẩm,bếp ăn đạt chuẩn
Mô hình nhà hàng, bếp ăn tập thể treo biển đảm bảo ATTP

Hình thức đánh giá, ông Bình cho biết sẽ thực hiện chấm điểm. Các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm sẽ tiến hành phỏng vấn kết hợp với quan sát để thu thập thông tin, đánh giá kiến thức, điều kiện ATTP theo mẫu phiếu bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan.

Sau đó đánh giá kiến thức của người quản lý, người chế biến, kinh doanh thực phẩm và xếp loại.

Cụ thể: Đơn vị nào xếp loại tốt: Trả lời đúng trên 80% số câu hỏi (> 16/20 câu hỏi); Xếp loại khá: Trả lời đúng từ trên 70% - 80% số câu hỏi (> 14/20 đến 16/20 câu hỏi);  Xếp loại trung bình: Trả lời đúng từ 60% - 70% số câu hỏi (12/20 đến 14/20 câu hỏi);  Xếp loại kém (không đạt): Trả lời đúng dưới 60% số câu hỏi (≤ 11/20 câu hỏi). - Đánh giá, xếp loại cơ sở thực phẩm: (Tiêu chí bảo đảm ATTP đối với từng loại hình dịch vụ ăn uống.

Nhà hàng ăn uống/Bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP: Đạt từ 91 - 100 điểm.  Nhà hàng ăn uống/ Bếp ăn tập thể đạt từ 90 điểm trở xuống, tiến hành xếp loại (A, B, C) để làm căn cứ quản lý, hướng dẫn, giám sát: Xếp loại A: Đạt 81 - 90 điểm; xếp loại B: Đạt từ 60 - 80 điểm; xếp loại C: Đạt dưới 60 điểm.

 
an toàn thực phẩm,bếp ăn đạt chuẩn
Các bếp ăn sẽ được chấm điểm qua phỏng vấn và giám sát 

Theo ông Bình khi đạt chuẩn, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể đó sẽ được lắp biển thông tin mô hình ATTP. Thông báo “Nhà hàng ăn uống”/ “Bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP:  “Mô hình Nhà hàng ăn uống bảo đảm an toàn thực phẩm năm 20....” hoặc “Mô hình Bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm năm 20....”

Treo biển vẫn phải giám sát

Tuy nhiên, treo biển này không mãi mãi mà thời gian treo biển thông tin mô hình ATTP sẽ thông qua kết quả kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất hằng năm của đơn vị chức năng.

Ông Bình cho biết đối với doanh nghiệp không duy trì tốt các tiêu chí ATTP (kết quả chấm điểm đạt 60 - 90 điểm): Đơn vị chức năng thông báo bằng văn bản đến doanh nghiệp ghi rõ nội dung không đạt tiêu chí ATTP, thời gian yêu cầu khắc phục, thời gian tiến hành giám sát, đánh giá, chấm điểm lại điều kiện ATTP... và phải gỡ bỏ biển thông tin mô hình ATTP đã treo, đồng thời có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nội dung này.

Trong thời gian doanh nghiệp đã gỡ bỏ biển thông tin mô hình ATTP, nếu doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, khắc phục và tự đánh giá, chấm điểm đạt tiêu chí mô hình bảo đảm ATTP, doanh nghiệp gửi văn bản đến đơn vị chức năng để triển khai đánh giá, chấm điểm và quyết định việc treo lại biển thông tin mô hình ATTP khi số điểm đạt 91 - 100 điểm.

Đối với doanh nghiệp để xảy ra sự cố về ATTP hoặc vi phạm pháp luật về ATTP hoặc có số điểm đạt dưới 60 điểm: Trong quá trình thanh tra, kiểm tra chấp hành quy định ATTP hoặc tổ chức điều tra, khắc phục sự cố về ATTP, các đoàn/tổ chuyên môn thuộc đơn vị chức năng yêu cầu doanh nghiệp tự gỡ bỏ ngay biển thông tin mô hình ATTP đã treo tại mô hình điểm.

Để thực hiện tốt mô hình này, hiện nay Sở Y tế Bắc Giang đã phổi hợp với Sở Giáo dục phổ biến, hướng dẫn cho học sinh kiến thức, thực hành đúng về ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Nhà trường cần chủ động đầu tư, cải tạo nâng cấp bếp ăn tập thể để đáp ứng đủ điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật và tiêu chí mô hình ATTP.

Phối hợp với các ngành chức năng, công đoàn các khu công nghiệp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thực hành đúng về ATTP cho người quản lý, người lao động của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh.

Theo Thông tư 30/2012/TT-BYT quy định về điều kiện vệ sinh ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và điều kiện ATTP  đối với bếp ăn tập thể được quy định như sau: 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và người trực tiếp chế biến phục vụ ăn uống tại bếp ăn tập thể tuân thủ theo các yêu cầu quy định tại Điều 1, 2, 3 và Điều 4 Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12-09-2012 của Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Thiết kế có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn; khu ăn uống; kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực phẩm bao gói sẵn riêng biệt; khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt. Đối với bếp ăn tập thể sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn sẵn chuyển đến phải bố trí khu vực riêng và phù hợp với số lượng suất ăn phục vụ để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo quy định vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể các cá nhân, đơn vị cung cấp thức ăn tập thể cần có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng đồ ăn. Trình tự và thủ tục xin giấy chứng nhận vệ sinh ATTP.

 Khánh Chi