Tuy nhiên, mua thực phẩm online như thế nào để bảo đảm an toàn thực phẩm hiện được nhiều người quan tâm

PGS Lan cho biết cái gì cũng có 2 mặt, nếu mua sắm online thì ai cũng thấy tiện và không phải địa phương nào cũng thực hiện được.

TP. HCM có sự phát triển công nghệ  nhưng đôi khi việc mua online chỉ đặt trên niềm tin. Và thực tế, các cơ quan quản lý cửa hàng trên online rất khó. Đôi khi khách hàng muốn kiện, phản ánh chất lượng của cửa hàng cũng khó. Việc mua bán online có những nguy cơ nhưng không phải vì thế mà chúng ta chối bỏ mà phải hài hòa trong việc quản lý.

PGS Lan cho rằng, đầu tiên cần nâng cao nhận thức của người dân đặc biệt trong mua sắm online, khi tìm hiểu thì cần xem xét cửa hàng đó có uy tín, có thể đặt hàng ít để kiểm tra chất lượng chứ không hoàn toàn đặt toàn bộ. Trong tình hình dịch hiện nay thì các cửa hàng vẫn kinh doanh chứng tỏ họ có uy tín, có lượng khách hàng ổn định.

 

Dù mua bán online hay mua bán bình thường cũng là một phương thức còn các cửa hàng phải đưa vào nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm là cơ sở phải được thẩm tra, thẩm định, đủ điều kiện ATTP.

Người mua cần tìm hiểu, thực phẩm sản xuất phải có các thủ tục công bố hay không. Hiện Ban An toàn thực phẩm TP đã yêu cầu các cửa hàng công khai giấy phép hoặc khách hàng có thể truy cập trang web của ban quản lý để tìm xem cửa hàng có được đăng ký không.

Nếu chỉ giao nhận hàng thì trách nhiệm của nơi bán còn người giao nhận (là vấn đề khác). Nếu có vi phạm vẫn chịu hình thức xử  phạt, cái quan trọng là ý thức của người dân khi mua cần tìm địa chỉ có uy tín được cấp phép.

 Khánh Chi