Tham dự lớp tập huấn có đại diện diện lãnh đạo Đội Thanh tra Quản lý An toàn thực phẩm huyện Quế Võ, quản lý và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.

Mục tiêu của lớp tập huấn góp phần nâng cao kiến thức thực hành về an toàn thực phẩm đồng thời bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 cho chủ cơ sở, người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đến từng người sử dụng thực phẩm.

an toàn thực phẩm
Nhiều cơ sở tham gia buổi tập huấn. 
 

Lớp tập huấn triển khai một số nội dung tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm kết hợp với phòng dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Nội dung trọng tâm là tuyên tuyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp tuyên truyền Công văn số 573/UBND-VX ngày 19/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ về “Triển khai nhân rộng Mô hình bảo đảm An toàn thực phẩm bữa cỗ tập trung”; Quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; Hạn chế, ngăn chặn các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, tăng cường các biện pháp phòng chống sự cố ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và Bếp ăn tập thể. 

Công tác tuyên truyền kết hợp với phát tài liệu, tờ rơi ,băngzon, đại biểu tham dự  tích cực thảo luận và nêu các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, các kỹ năng  cơ bản để bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định… Các cơ sở đã đăng ký thành công  mã QR code tại cơ sở để khách hàng có thể quét mã QR bảo đảm công tác khai báo y tế tại chỗ thuận lợi.

K.Chi