ATTP
Lãnh đạo Cục ATTP trao đổi thông tin với báo chí 

Theo Cục trưởng Cục ATTP PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, trong thời gian vừa qua, Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ATTP phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Cục ATTP xây dựng kế hoạch chi tiết  và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị liên quan (Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai) phối hợp triển khai nhiệm vụ đảm bảo ATTP tại các địa điểm và khách sạn nơi diễn ra các hoạt động ăn nghỉ của các đại biểu và cán bộ phục vụ Đại hội XIII. Cục cũng đã xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập xử lý các tình huống khác nhau, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Đồng thời Cục cũng tổ chức các đoàn kiểm tra liên tục tất cả các khách sạn, nhà khách về vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, quy trình chế biến, lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước, truy xuất nguồn gốc thực phẩm,…..

 

Các nỗ lực của ngành y tế trong công tác đảm bảo ATTP đã góp phần vào thành công của Đại Hội Đảng lần thứ XIII, đây vừa là trách nhiệm và vừa vinh dự lớn lao của các cán bộ tham gia phục vụ Đại hội.

Lãnh đạo Cục ATTP chia sẻ những khó khăn liên quan đến hoạt động quản lý nội dung quảng cáo thực phẩm, đặc biệt là các quảng cáo xuyên biên giới. Vừa qua, Cục ATTP đã có các buổi trao đổi với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An ninh mạng - Bộ Công An, Công an thành phố Hà Nội để siết chặt hơn nữa việc xử lý quảng cáo vi phạm.

Trong thời gian tới, Cục ATTP tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác ATTP tổ chức triển khai Tháng hành động về ATTP năm 2021 và các hoạt động tuyên truyền bảo đảm ATTP theo kế hoạch. 

N. Huyền