Đây là hoạt động thường niên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhằm đánh giá thực trạng chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; phát hiện và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm; xử lý những trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập trên địa bàn.

Theo đó nội dung kiểm tra, giám sát được chú trọng kiểm tra gồm: điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người; giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe đối với người quản lý và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm; nguồn nước, nguồn nguyên liệu dùng cho chế biến thực phẩm; bếp ăn bố trí sắp xếp theo nguyên tắc một chiều; quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; hồ sơ kiểm thực 3 bước, việc lưu mẫu thức ăn của cơ sở.  

Bên cạnh  hoạt động kiểm tra trên, Đoàn kiểm tra còn hướng dẫn các bếp ăn các giải pháp nhằm kết hợp tốt giữa bảo đảm an toàn thực phẩm với phòng chống Covid-19 như: việc trang bị đủ khẩu trang, găng tay chuyên dùng cho nhân viên chế biến thực phẩm, nhân viên chia, phát thức ăn; việc bố trí ăn theo ca nhằm hạn chế tập trung đông người; bố trí khoảng cách an toàn giữa những người ăn;….

 
an toàn thực phẩm
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm. 

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và giải đáp các vướng mắc của bếp ăn tập thể.

Đoàn kiểm tra giám sát cũng yêu cầu lãnh đạo, người quản lý các bếp ăn tập thể phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm hạn chế các nguy cơ ô nhiễm vào thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

K.Chi