Trong đợt kiểm tra, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp đối với 20 cơ sở kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. Kết quả có 18 cơ sở đạt yêu cầu, xử lý vi phạm hành chính 2 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, phạt 6 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc, gia cầm, trong tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh không phát hiện các vụ vi phạm về bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc, gia cầm.

an toàn thực phẩm
Ảnh minh hoạ. 

Thực hiện 1 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch tại 8 doanh nghiệp SXKD thực phẩm, kết quả các cơ sở đều chấp hành quy định của pháp luật về ATTP.

 

Các tháng còn lại của năm 2021, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và phối hợp có hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành về ATTP của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP, hạn chế sự chồng chéo trong thanh, kiểm tra.

Truy xuất và xử lý triệt để các cơ sở SXKD thực phẩm đưa sản phẩm vi phạm ATTP ra lưu thông trên thị trường.

Trong đó chú trọng công tác thanh tra đột xuất và công tác hậu kiểm. Đồng thời tuân thủ các yêu cầu của Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

K.Chi