Theo đó, Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang phối hợp với Viễn thông Hà Giang tổ chức tập huấn “Triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin quản lý, tiếp nhận, xử lý phản ánh vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm” cho Trưởng, phó các khoa, phòng; Trưởng Trạm Y tế và cán bộ phụ trách công tác an toàn vệ sinh thực phẩm của Trung tâm Y tế thành phố và các xã, phường trực thuộc.

thực phẩm,an toàn thực phẩm
Hình ảnh buổi tập huấn 
 

Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, tiếp nhận, xử lý phản ánh vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm mang lại kết nối liên thông giữa cơ quan quản lý, cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng, tiếp nhận phản ánh của người dân nhanh chóng, kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phân tích nhu cầu, thị hiếu của người dân để có hoạch định, kế hoạch nâng cao chất lượng ATVSTP, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra giúp xây dựng một hệ thống thông tin có sức lan tỏa nhanh chóng.

Tương tác trực tiếp, đem đến hiệu quả tích cực trong việc nâng cao mức độ hiểu biết, ý thức chấp hành các quy định trong việc đảm bảo ATVSTP, xây dựng một môi trường cung ứng, tiêu thụ thực phẩm sạch, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, kinh tế - xã hội của người dân địa phương.

Khánh Chi