Theo quy định, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho một cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình là cơ sở vật chất phải theo quy trình khép kín, một chiều, hệ thống lọc phải loại bỏ được toàn bộ vi khuẩn và kim loại nặng không cần thiết trong nước. Ngoài ra, công nhân tham gia vào quy trình sản xuất phải đảm bảo sức khỏe, kiến thức và tuân thủ các điều kiện, quy định về an toàn thực phẩm. Cùng với đó, cơ sở phải luôn vận hành quy trình nguồn nước, quy trình hệ thống lọc tuân thủ dung lượng nhất định theo quy định của nhà sản xuất của thiết bị đó.

Chính vì vậy, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum mong muốn các cơ sở sản xuất nước đá, nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm nên tổ chức lớp tập huấn trên.

 
ATTP,tập huấn
Ảnh minh họa.

Tại lớp tập huấn, các học viên thảo luận sôi nổi, nêu ra các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở sau khi được báo cáo viên là chuyên viên của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật gồm: Luật An toàn thực phẩm năm 2010, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa,  Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư số 05/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước đá dùng liền, Thông tư số 34/2010/TT-BYT ngày 02/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai, các mối nguy an toàn thực phẩm; hướng dẫn thực hành tốt an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất. 

K.Chi