Tại lớp tập huấn, gần 70 học viên là cán bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh, cộng tác viên an toàn thực phẩm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được truyền đạt các nội dung cơ bản về kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm được quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT như: nguyên tắc và phương pháp lấy mẫu thực phẩm; một số lưu ý, đặc tính, cách lựa chọn, bảo quản mẫu trong phân tích hoá lý; các quy định, kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển trong lấy mẫu kiểm tra vi sinh vật; lựa chọn phương án lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm...

Ngoài ra, các học viên cũng được tìm hiểu tổng quan về an toàn thực phẩm; ứng dụng test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm và thực hành lấy mẫu, test nhanh trong kiểm tra an toàn thực phẩm... 

an toàn thực phẩm
Các học viên tham gia buổi tập huấn. 
 

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và đồng chí Nguyễn Vinh Thanh, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh chúc mừng các học viên đã hoàn thành chương trình lớp đào tạo “Kỹ thuật lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm” và “Sử dụng bộ KIT kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm”.

Các đồng chí mong muốn, sau học tập, các học viên sẽ vận dụng tốt vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm tại địa phương, góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

K.Chi