Thực hiện Quyết định số 885/QĐ-TTg ngày 23/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030, Thanh Hoá  đã hình thành được các mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho các loại cây trồng bằng phương pháp hữu cơ, như: cây ăn quả, lúa, mía, rau màu các loại và cây trồng khác.  

Việc sản xuất bằng phương pháp hữu cơ bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, sâu bệnh nên được khách hàng tin dùng.  
 

an toàn thực phẩm,thanh hoá
Mô hình trồng dưa chất lượng cao tại Thanh Hoá. 
 


Các mô hình tại các huyện Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Yên Định... đã hình thành vùng trồng lúa hữu cơ liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp lên tới 500 ha.
 
Đây là hình thức sản xuất được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch. Quá trình chăm sóc được sử dụng loại nấm men kích thích bộ rễ lúa phát triển tối đa, sử dụng các loại phân bón hữu cơ.
 
Ngoài ra, nếu xuất hiện sâu bệnh thì sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học để phòng, trừ hoặc làm bẫy để diệt côn trùng gây hại.

Cùng với đó, phong trào xây dựng nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, hoa quả công nghệ cao đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao; sản xuất rau thủy canh theo công nghệ của Israel tại các huyện Thọ Xuân, Đông Sơn, Quảng Xương và Triệu Sơn. Bước đầu cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, mở ra một hướng đi trong phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, hiện nay việc sản xuất nông nghiệp theo phương pháp hữu cơ trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, chỉ mới mang tính sản xuất theo hướng hữu cơ và quy mô còn nhỏ, manh mún.

Chi phí cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ cao hơn so với các phương pháp thông thường, nhưng giá sản phẩm không cạnh tranh được với sản xuất truyền thống...
 
Để từng bước phát triển nông nghiệp hữu cơ, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang tích cực tuyên truyền cho các doanh nghiệp, người dân sản xuất và người tiêu dùng về việc tuân thủ quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh.
 
 K.Chi