ATTP
Lực lượng chức năng kiểm tra công tác ATTP tại huyện Thọ Xuân (Thanh Hoá)

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá, trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Y tế tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực y tế năm 2021; tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát mối nguy về nguồn gốc thực phẩm giữa các đơn vị cung cấp thực phẩm với các trường học tổ chức ăn bán trú trên địa bàn tỉnh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc bảo đảm ATTP phục vụ các ngày lễ, tết và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Hiện nay, theo phân công, phân cấp Sở Y tế (giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đang quản lý 1.084 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong 6 tháng đã thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 62 cơ sở (nâng tổng số lên 541 cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận); cấp 1 giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; tiếp nhận, đăng tải 21 Bản tự công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Ngoài ra, đơn vị này cũng tổ chức khảo sát, hướng dẫn và xây dựng các bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP thuộc thẩm quyền quản lý; thẩm tra, công nhận 5 bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP.

 

Về công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp như: In, treo 60 băng rôn tại thành phố Thanh Hóa; in, cấp phát cho tuyến huyện 320 băng rôn, khẩu hiệu, 2.398 đĩa CD, 1.172 sổ tay, 30.745 tờ rơi truyền thông về ATTP; thường xuyên cập nhật tin, bài trên trang thông tin điện tử; tổ chức các lớp đào tạo tập huấn, phổ biến kiến thức vệ sinh ATTP cho 400 lượt học viên là người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh trong dịch vụ ăn uống.

Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm được tăng cường; đã chủ trì, tổ chức 14 đoàn kiểm tra chuyên ngành, 2 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tại 279 cơ sở, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 19 cơ sở vi phạm, phạt tiền 87 triệu đồng; tiến hành lấy 342 mẫu giám sát thực phẩm của 133 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phát hiện 22 mẫu không đạt tiêu chuẩn, và đã tiến hành yêu cầu hủy, thu hồi các mẫu không đạt yêu cầu theo đúng quy định; tổ chức thành công diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm tại huyện Cẩm Thủy;

Ngoài ra, cũng thời gian này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hoặc các sự cố về ATTP.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá cũng còn một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác an toàn thực phẩm tại một số địa phương còn hạn chế; công tác quản lý thông qua cập nhật các cơ sở lên phẩn mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tỉnh theo quy định còn chậm, chưa đầy đủ số liệu, thiếu thông tin về các cơ sở và các nội dung khác về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Tại một số huyện như Thọ Xuân, Ban chỉ đạo, Ban nông nghiệp, tổ giám sát cộng đồng thôn/phố, tổ giám sát ATTP tại chợ hoạt động chưa hiệu quả; Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP chưa thường xuyên; việc đưa tin gương điển hình trong công tác ATTP, phản ánh các tổ chức/cá nhân có hành vi vi phạm về ATTP chưa nhiều; Các xã, thị trấn đã được công nhận đạt tiêu chí xã ATTP, song, một số tiêu chí không bền vững, như chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; Kiểm soát vận chuyển, giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y gặp nhiều khó khăn; Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã chủ yếu là nhắc nhở, cảnh cáo không đủ sức răn đe; Công tác quản lý cơ thực phẩm thuộc thẩm quyền (cấp tỉnh, huyện, xã) chưa rõ ràng, cơ sở thực phẩm thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định còn hạn chế. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành các quy định pháp luật về ATTP chưa nghiêm, chưa tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP.

H. Anh