ATTP
Ảnh minh hoạ 

Theo đó, việc thí điểm sẽ được thực hiện tại  9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, Chính phủ quyết nghị thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại huyện, quận, thị xã, thành phố (cấp huyện) của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai trên cơ sở sử dụng đội ngũ công chức, viên chức hiện có, không làm tăng biên chế.

Quyết nghị cũng nêu rõ việc thí điểm sẽ được thực hiện trong phạm vi  70 đơn vị hành chính cấp huyện đã thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP.

 

Thời gian thực hiện việc  thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP tại huyện, quận, thị xã, thành phố là 1 năm (2021- 2022).

Công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về ATTP; được trang bị trang phục riêng và được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Để triển khai quyết nghị này, Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tại các địa phương trên. Sau đó trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV/2021. Đồng thời,Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Y tế  phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ về công tác thí điểm.

H. Anh