ATTP
Một trong các sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Cty TNHH sản xuất thực phẩm chức năng Nguyễn Minh Trí

Theo đó, Quyết định Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nêu rõ, căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 3 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ văn bản số 001/2021-NMT ngày 24 tháng 2 năm 2021 về việc đề nghị thu hồi số giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thực phẩm chức năng Nguyễn Minh Trí có địa chỉ tại 96 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 15, Q.5, TP.HCM;

 

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 83/QĐ-ATTP ngày 18 tháng 3 năm 2021 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe  của Công ty TNHH sản xuất thực phẩm chức năng Nguyễn Minh Trí đối với 3 sản phẩm.

Cụ thể, 3 Giấy phép đăng ký các sản phẩm  mà Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế rút gồm: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồng Huyết Tố Nguyễn Minh Trí có số đăng ký sản phẩm là 13695/2019/ĐKSP cấp ngày 23/12/2019; Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thanh Can Hoàn Nguyễn Minh Trí có số đăng ký sản phẩm là13867/2019/ĐKSP cấp ngày30/12/2019; Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vị Thống Tán Nguyễn Minh Trí có số đăng ký sản phẩm là 13694/2019/ĐKSP cấp ngày 23/12/2019.

N. Huyền