Làm thế nào để vừa thực hiện tốt công tác quản lý an toàn thực phẩm, vừa đảm bảo an toàn, sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị quản lý nhà nước.

Để làm được điều này, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã rất cố gắng vận dụng linh hoạt các giải pháp công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tuân thủ các biện pháp phòng dịch, đảm bảo thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.
 
Trong đó, báo cáo kết qủa quý 1 và quý 2 năm 2021, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế dã tổ chức các đoàn thanh tra, thẩm định điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Thẩm định để xếp loại điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản: 11 đoàn, 33 cơ sở. Kết quả: 33 cơ sở xếp loại B (100% đủ điều kiện an toàn thực phẩm).

Thẩm định đánh giá định kỳ: 07 đoàn, 98 cơ sở. Trong đó: 04 cơ sở xếp loại A, 79 cơ sở xếp loại B, 15 cơ sở nghỉ hoạt động.

Công tác thanh tra: 03 đoàn thanh tra (02 đoàn thanh tra đột xuất tại 07 cơ sở, xử phạt 01 cơ sở bị vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm với mức tiền phạt 4 triệu đồng; 02 đoàn thanh tra theo kế hoạch tại 30 cơ sở, kết quả không có cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm).

Phối hợp Sở Y tế, Sở Công thương triển khai các nội dung công việc “Tháng hành động vì ATTP” từ 15/4 đến 20/5/2021 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh. Chủ động kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay để phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Về công tác tuyên truyền, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị, tập huấn. Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 08 lớp tập huấn phổ biến văn bản pháp luật về An toàn thực phẩm cho các hội viên hội Nông dân cấp Huyện.

an toàn thực phẩm
Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm mặt hàng nông nghiệp trong dịch bệnh
 

Ngoài ra, tuyên truyền cho người dân về an toàn thực phẩm như in ấn tờ rơi tuyên truyền vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với số lượng 2.000 tờ rơi. Làm mới và lắp dựng pano về tuyên truyền vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với số lượng: 08 cái.

Đăng tải các bản tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm, chế biến xúc tiến thương mại để cung cấp thông tin và dự báo thị trường cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản.

Trong thời gian qua, chi cục đã thực hiện lấy 16 mẫu để kiểm tra dư lượng gồm, 09 mẫu tôm chân trắng, 07 mẫu tôm sú. Kết quả 100% mẫu đạt.

Thực hiện lấy 13/13 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản trong quá trình thanh tra, kiểm tra gửi đến phòng kiểm nghiệm để phân tích. Kết quả phân tích: 100% mẫu đạt yêu cầu.

Đảm bảo giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đã cấp 61 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 06 tháng đầu năm; 21 giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trong 02 tháng đầu năm 2021.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị về cơ bản được thực hiện tốt, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước được nâng cao. Thủ tục hành chính không còn phù hợp liên tục được rà soát để chỉnh sửa/ bãi bỏ, cắt giảm được chi phí, thời gian thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công.

Cán bộ, công chức của chi cục luôn ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính. (Tham mưu UBND tỉnh bãi bỏ thủ tục hành chính cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh do không còn phù hợp với quy định hiện hành).

Nhìn chung, đa số các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn duy trì tốt điều kiện sản xuất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng kinh tế xã hội trong giai đoạn dịch Covid-19 nên hầu như sản lượng sản xuất sản phẩm giảm mạnh, việc tiêu thụ trở nên khó khăn.

Một số cơ sở phải tạm ngưng hoạt động, các cơ sở đều có đề nghị miễn giảm thuế, hỗ trợ cơ sở duy trì sản xuất. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã và đang cố gắng vừa làm tốt vai trò quản lý vừa hỗ trợ, động viên, khuyến khích người dân tích cực sản xuất, cùng nhau vượt qua dịch bệnh.
 
Phương Thúy