ATTP
TP Hồ Chí Minh quản lý chặt các cty ứng dụng giao thức ăn nhanh

Buổi họp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm với các dịch vụ giao thức ăn nhanh trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, đồng thời đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, đại diện các công ty đã nghe các nội dung phổ biến về các quy định pháp luật như thực trạng công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay tại các doanh nghiệp có ứng dụng giao thức ăn nhanh trên địa bàn thành phố; hướng dẫn điều kiện và các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp có ứng dụng giao thức ăn nhanh; tình trạng ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm; và một số nội dung liên quan đến  Nghị định số 115 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

 

Sau khi nghe phổ biến các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đại diện các công ty cũng đã có những trao đổi, vướng mắc về các vấn đề gây khó khăn trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình giao thức ăn nhanh trên địa bàn Thành phố nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay như các quy định về việc sử dụng, vận chuyển nước đá uống, các tiêu chí đánh giá cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm,...

Ghi nhận các vấn đề khó khăn, vướng mắc hiện tại của các doanh nghiệp, Đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm, bà Phạm Khánh Phong Lan -  Trưởng ban và  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn đã có những trao đổi và đưa ra các giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật trong tình hình hiện nay giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm.

H. Anh