ATTP
Ảnh minh hoạ 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, 10 năm qua tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới với nhiều kết quả đã đạt được. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Thông tin, tuyên truyền, vận động thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cơ quan báo chí, tuyên truyền của các đội thông tin lưu động; sân khấu hóa; các loại băng đĩa, tờ rơi, sách, tạp chí; pa nô, áp phích; các buổi sinh hoạt, họp chi bộ các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố…

Trong 10 năm, các cơ quan báo chí đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng gần 20.000 tin, bài, phóng sự về công tác an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành Y tế tỉnh tổ chức 279 lớp tập huấn cho 17.443 đại biểu, đăng 225 tin, bài trên Website Cục An toàn thực phẩm, Bản tin Y tế ngành; tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố với 529.621 lượt; tuyên truyền trên loa truyền thanh được 25.208 lượt; 525 băng zôn, 32.947 tờ rơi.

Công tác  thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường: Từ năm 2011 đến nay, ngành Y tế trung bình mỗi năm tiến hành kiểm tra 14.835 lượt, phát hiện 868 cơ sở vi phạm; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra 10.073 lượt, phát hiện có 320 cơ sở vi phạm; Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 1.245 vụ; Công an tỉnh kiểm tra, phát hiện 288 vụ/02 tổ chức/286 cá nhân vi phạm kinh doanh vận chuyển hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng.

Qua các hoạt động kiểm tra, thanh tra, công tác xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đã giúp phát hiện và ngăn chặn kịp thời những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Việc xây dựng và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật và nhân rộng các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến được quan tâm thực hiện, nhất là đối với một số thực phẩm đặc thù, truyền thống của tỉnh. Chú trọng thực hiện quy hoạch, xây dựng và phát triển một số vùng sản xuất an toàn thực phẩm theo mô hình VietGAP…

 

Đáng lưu ý, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và kinh doanh thực phẩm ngày càng được chú trọng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5.284 cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, trong đó có 5.138 cơ sở đạt tiêu chuẩn; 38/38 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản quy mô công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 06/06 cơ sở sản xuất, bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp tập trung áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP (thực hành sản xuất tốt), HACCP (phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn)...    

Dù đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả nhất định nhưng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng còn những tồn tại như: Việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số cơ sở chưa thực sự quyết liệt; nguồn lực đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm có mặt còn hạn chế; chưa đáp ứng được công tác dự báo, cảnh báo và kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; công tác xã hội hoá an toàn thực phẩm còn hạn chế.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác an toàn thực phẩm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các mô hình, các thành phần tham gia phát triển nông, lâm, thủy sản… góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, các mô hình quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến, xây dựng và nhân rộng một số mô hình sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, có giá trị cao, phát triển một số sản phẩm đặc sản có giá trị cao, được thị trường ưa chuộng. Chú trọng phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn trong tỉnh và các địa phương khác trong cả nước.

Thanh Bình