Tại hội thảo, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đánh giá hiện trạng nông nghiệp hữu cơ tại tỉnh, thực trạng cung ứng phân bón trên địa bàn và hướng dẫn quy trình sử dụng, kỹ thuật phân bón hữu cơ vào chăm sóc lúa, rau màu để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong đó, đại diện Chi cục nhấn mạnh việc sử dụng phân bón hữu cơ là yếu tố đầu vào rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ để vừa đảm bảo sức khỏe nông dân, hạn chế tồn dư kim loại trong đất, vừa tạo ra những sản phẩm có chất lượng an toàn với người sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế, duy trì và nâng cao độ màu mỡ của đất.

an toàn thực phẩm
Ảnh minh hoạ. 

Tại Quảng Ninh, diện tích cây ăn quả và cây công nghiệp của tỉnh hiện đạt gần 7.000 ha; cây gieo trồng hàng năm ước đạt trên 64.000 ha, trong đó lúa chiếm gần 39.000 ha, còn lại là diện tích ngô, lạc, đậu tương, khoai lang...

 

Thực hiện định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nông nghiệp tập trung, năm 2017, Quảng Ninh đã ban hành 10 quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tạm thời áp dụng cho 17 vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của tỉnh.

Các địa phương đã xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có lợi thế của tỉnh gắn với xây dựng sản phẩm nông nghiệp dựa trên 3 nhóm sản phẩm chủ lực là nhóm cây có lợi thế cạnh tranh và gia tăng giá trị lớn; nhóm sản phẩm tiềm năng và nhóm sản phẩm hỗ trợ phát triển ngành chăn nuôi.

Trên cơ sở đó, tỉnh bước đầu đã thu hút các doanh nghiệp và một số địa phương triển khai sản xuất nông nghiệp hữu cơ với diện tích thực hiện từ năm 2014 đến nay là gần 110 ha.

K.Chi