Theo đó, để tăng cường công tác truyền thông kiến thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm (ATTP) và chủ động phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và phát triển kinh tế - xã hội, Sở Y tế yêu cầu người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là người chủ trì chỉ đạo, triển khai toàn diện các hoạt động xử trí, khắc phục hậu quả vụ ngộ độc thực phẩm, bảo đảm các nguyên tắc điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT.

Cụ thể, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế ở địa phương có trách nhiệm triển khai các hoạt động chuyên môn để tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người mắc ngộ độc thực phẩm; điều 2 tra xác định nguyên nhân và xử lý môi trường... với phương châm “Cấp cứu, điều trị người bệnh tại chỗ là chính”.

Đồng thời, Sở Y tế Bắc Giang cũng chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở có phương án nhằm kịp thời đình chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm; tổ chức thu hồi và truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo quy định; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu trước khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, thường xuyên truyền thông kiến thức, thực hành đúng về ATTP, giám sát chủ động ngộ độc thực phẩm  tại cơ sở chế biến thực phẩm phục vụ ăn uống của cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị người bệnh nhiễm Covid-19 và trong cộng đồng nhằm phát hiện sớm vụ ngộ độc thực phẩm; thành lập, kiện toàn, duy trì Đội (tổ) cấp cứu cơ động, Đội (tổ) điều tra ngộ độc thực phẩm và truy suất nguồn gốc thực phẩm, xử lý môi trường.

Tổ chức tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu, điều trị người bệnh và điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm. Chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc, phương tiện để sẵn sàng triển khai các hoạt động chuyên môn theo quy định.

Tiếp nhận thông tin khai báo từ người mắc, thầy thuốc và nhân viên y tế, người lãnh đạo, quản lý và báo cáo ngộ độc thực phẩm. Xử trí vụ ngộ độc thực phẩm theo hướng dẫn chi tiết của các tình huống.

 

Kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm, cần kết luận kết quả điều tra, kiến nghị các biện pháp xử lý ngộ độc thực phẩm, kiến nghị xử lý theo pháp luật và công bố ngộ độc thực phẩm.

Công tác ATTP luôn được tỉnh Bắc Giang chú trọng, quan tâm thích đáng. Trước đó, Sở Y tế Bắc Giang cũng ban hành kế hoạch triển khai mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021.

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang đã lựa chọn 14 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống “Nhà hàng ăn uống, Bếp ăn tập thể” trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể thuộc các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Giang và trên địa bàn huyện Yên Dũng, Việt Yên, TP Bắc Giang.

Trong đó có 4 mô hình cơ sở chế biến suất ăn sẵn (2 doanh nghiệp và 2 hộ kinh doanh cá thể); 6 mô hình bếp ăn tập thể (đều là các doanh nghiệp); 4 mô hình nhà hàng ăn uống (đều là các doanh nghiệp). Thời gian triển khai dự kiến từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021.

Mục đích của việc xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP nhằm lượng giá việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP của tổ chức, cá nhân và làm cơ sở nhân rộng mô hình ATTP trên địa bàn tỉnh; nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP của các tổ chức, cá nhân, góp phần chủ động phòng ngừa các sự cố về ATTP.

H. Anh