ATTP
Một vụ ngộ độc tập thể quả hồng châu (ảnh minh hoạ)

Đây là mục tiêu được UBND tỉnh Yên Bái đặt ra tại Kế hoạch số 215/KH – UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025 mới được ký ban hành ngày 9/9.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm về cơ bản được thiết lập và phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch đặt ra phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ làm công tác đảm bảo ATTP từ cấp tỉnh đến xã, phường, thị trấn được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP; 90% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm; hệ thống quản lý ATTP tại các tuyến được hoàn thiện, ổn định; duy trì hoạt động phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017, phấn đấu hàng năm đánh giá mở rộng thêm 01- 03 chỉ tiêu phù hợp theo ISO17025:2017;

90% cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được cấp giấy chứng nhận;

80% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được tổ chức ký cam kết và được kiểm tra sau khi ký cam kết. Riêng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật (trừ động vật thuỷ sản):

50% cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP được tổ chức ký cam kết và được kiểm tra sau khi ký cam kết; 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;

Đặc biệt theo kế hoạch đến năm 2025, 90% chợ trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ATTP; 90% các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính được ghi nhận dưới 07 người/100.000 dân... 

Để thực hiện mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó chú trọng hình thức thanh tra, kiểm tra đột xuất; Tăng cường năng lực và hiệu quả của hệ thống giám sát, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

 

Tỉnh Yên Bái cũng đã lên kế hoạch tổ chức giám sát các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao nhằm kịp thời cảnh báo về nguy cơ mất ATTP; Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi sử dụng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y nằm trong danh mục cho phép và được phép lưu hành tại Việt Nam; không sử dụng chất cấm, chất tăng trọng, kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi...

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì và phối hợp với đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả mục tiêu của Kế hoạch. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn.

Sở Y tế cũng có nhiệm vụ chủ trì, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế (theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Chủ động, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP, cung cấp tài liệu truyền thông về ATTP đến các cơ quan, đơn vị trong các đợt cao điểm về ATTP; phối hợp thường xuyên với cơ quan truyền thông của tỉnh và các địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật và các biện pháp bảo đảm ATTP.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Y tế tập huấn nâng cao kiến thức và thực hành về ATTP cho các nhóm đối tượng: người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, người quản lý, người tiêu dùng...

Thông tin rộng rãi, dễ tiếp cận số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý tố giác, phản ánh của tổ chức/cá nhân về các hành vi vi phạm ATTP.

Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý như: cơ sở cung cấp suất ăn chế biến sẵn, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể trường học, doanh nghiệp,...

Tăng cường quản lý, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. Xử lý, xử phạt nghiêm các tổ chức/cá nhân vi phạm về ATTP và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, hậu kiểm kịp thời các cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm sau công bố…Chủ động sẵn sàng phương án tiếp nhận, phân loại, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa tử vong do ngộ độc thực phẩm. Chỉ đạo, phối hợp với các địa phương điều tra, xác minh vụ ngộ độc thực phẩm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và tổ chức hội, đoàn thể triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP.

H. Anh