Tại buổi họp báo Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN 2020 diễn ra chiều 2/10, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đánh giá, Hội nghị ngày là diễn đàn truyền thống và thường niên của các Bộ Trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương.

Đây là dịp để gặp gỡ để đối thoại chính sách về viễn cảnh kinh tế khu vực và thế giới. Ngoài đối thoại với các tổ chức tài chính quốc tế, các Bộ trưởng và Thống đốc có phiên đối thoại chung với 3 cộng đồng doanh nghiệp là Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN, Hội đồng Doanh nghiệp EU-ASEAN, Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN.

ASEAN
Buổi họp báo Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN 2020 diễn ra chiều 2/10

Trước Hội nghị chung, Ngân hàng Nhà nước với vai trò nước chủ nhà Năm ASEAN 2020 trong kênh hợp tác ngân hàng đã chủ trì Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và Phiên đối thoại chính sách với các tổ chức quốc tế lớn và hơn 30 Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại khu vực ASEAN. Các hội nghị đều đã kết thúc thành công.

 

Chia sẻ một số điểm nổi bật của hội nghị, Thống đốc NHNN cho hay: Trước hết, khu vực tài chính - ngân hàng của khu vực ASEAN đã và đang hợp tác chặt chẽ để duy trì khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước rất nhiều những bất ổn của kinh tế thế giới.Thông qua các Hội nghị của Thống đốc NHTW và Bộ trưởng Tài chính ASEAN và các phiên họp với đối tác, chúng tôi thống nhất nhận định rằng kinh tế thế giới và khu vực đang chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Theo dự báo của ADB, đa số các nước ASEAN dự kiến tăng trưởng âm, từ mức - 1% đến - 8% trong năm 2020; trừ 3 nước có tăng trưởng dương ở mức thấp, từ 1,4% đến 1,8%; trong đó có Việt Nam. Đã xuất hiện các tín hiệu lạc quan khi các tổ chức quốc tế cho rằng mức tăng trưởng dương sẽ quay trở lại khu vực ASEAN trong năm 2021, từ 3% đến 6,5%. Trong đó, Việt Nam được ADB dự báo đạt tăng trưởng 6,3%. Các Bộ trưởng và Thống đốc một lần nữa khẳng định cam kết tiếp tục đảm bảo ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng khu vực nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Thứ hai, Hội nghị khẳng định vai trò của Bộ Tài chính và NHTW các nước ASEAN trong nỗ lực chung nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch tới khu vực và phục hồi kinh tế. Các gói giải pháp tiền tệ và tài khóa được triển khai một cách kịp thời và hiệu quả đã khẳng định quyết tâm của các NHTW và Bộ Tài chính ASEAN trong việc thực hiện các mục tiêu chung về giảm thiểu tác động của đại dịch, đảm bảo ổn định và hỗ trợ phát triển kinh tế. Các giải pháp chính sách nêu trên được triển khai phù hợp với tinh thần chung của Tuyên bố Chủ tịch ASEAN, ban hành ngày 14/2 năm nay.

Thứ ba, các Bộ trưởng và Thống đốc cam kết tiếp tục đẩy mạnh hội nhập tài chính tiền tệ khu vực. Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tiến trình hợp tác tài chính tiền tệ khu vực ASEAN vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Các Nhóm công tác về hợp tác tài chính – ngân hàng cơ bản vẫn đảm bảo triển khai theo đúng tiến độ, đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra, cũng như yêu cầu chỉ số hoạt động của nhóm.

Thứ tư, trong điều kiện kinh tế - tài chính mới, chúng tôi đã chú trọng thúc đẩy những vấn đề nổi lên gần đây trong tiến trình hợp tác khu vực như chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong dịch vụ tài chính, tài chính bền vững và tài chính toàn diện. Cụ thể, tại Hội nghị của các Thống đốc NHTW, các Thống đốc đã có phiên đối thoại với đại diện Ngân hàng Thanh toán quốc tế, Tổng giám đốc của các ngân hàng thương mại ASEAN, và Hiệp hội Ngân hàng ASEAN về chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng.

Diệu Thuỳ