Đoàn Việt Nam tham dự do bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn.

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN,năm ASEAN 2020,Việt Nam
Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các quốc gia thành viên và các tổ chức quốc tế có liên quan nhằm triển khai hiệu quả Lộ trình thực hiện Tuyên bố trong thời gian tới; Lồng ghép giới trong chính sách lao động và việc làm nhằm thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả mọi người. Hiện bản Hướng dẫn lồng ghép giới vào luật pháp và các chính sách lao động đã được hoàn thiện. Việt Nam thông tin sẽ tổ chức Khóa đào tạo triển khai Hướng dẫn vào đầu năm 2021; Nghiên cứu khu vực về sự thay đổi của bản chất quan hệ việc làm như một tác động của việc sử dụng khoa học công nghệ (ICT) và sự đầy đủ của pháp luật trong việc quy định các quan hệ lao động.

 

"Hiện Nghiên cứu đã được hoàn thiện và theo dự kiến, Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo chia sẻ báo cáo vào năm 2021" - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ LĐ-TB&XH cho biết.

Tại Hội nghị, Ban thư ký cũng đã thông tin về Khung khổ phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch tổng thể thực hiện Khung khổ trong thời gian tới. Mục tiêu trọng tâm của Khung khổ nhằm đưa ra các ưu tiên của các cơ quan chuyên ngành thuộc các trụ cột của ASEAN và các bên liên quan bao gồm khu vực tư nhân, các đối tác đối thoại nhằm phối hợp để mở cửa lại nền kinh tế và đóng góp vào việc phục hồi và chủ động thích ứng của ASEAN. Ngoài ra, hội nghị cũng thông tin về các Tuyên bố của ASEAN được thông qua thời gian qua bao gồm Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực cho thế giới công việc đang đổi thay và Lộ trình thực hiện Tuyên bố; Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp ASEAN; Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về Tương lai việc làm: nắm bắt công nghệ cho tăng trương bao trùm và bền vững; Tuyên bố ASEAN về thúc đẩy việc làm xanh cho công bằng và tăng trưởng bao trùm của Cộng đồng ASEAN; Đồng thuận ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của người lao động di cư; Tuyên bố của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động cho tăng trưởng kinh tế bền vững; Tuyên bố Viêng Chăn về chuyển đổi việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức hướng tới thúc đẩy việc làm thỏa đáng trong ASEAN; Lộ trình ASEAN về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất vào năm 2025.

Hội nghị lần này các quốc gia thành viên cũng đã xem xét và thống nhất các Kế hoạch công tác thuộc kênh lao động giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch công tác của Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) 2021-2025, Kế hoạch công tác về An toàn vệ sinh lao động (ASEAN-OSHNET) 2021-2025, Kế hoạch công tác của Ủy ban thực hiện Tuyên bố ASEAN về Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người lao động di cư (ACMW) giai đoạn 2021-2025.

T.M