Việt Nam tham dự và chủ trì các Hội nghị này. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang gây các tác động tiêu cực đời sống xã hội, kinh tế ở cả khu vực và trên thế giới, với vai trò là nước Chủ tich ASEAN 2020, Việt Nam luôn chủ động, nỗ lực để các hoạt động của ASEAN năm 2020 được diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc Hội nghị SEOM 2/51 được tổ chức thành công dưới hình thức trực tuyến cho thấy vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong năm Chủ tịch 2020, phù hợp với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng ASEAN” mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra cho năm Chủ tịch.

Asean,kinh tế

Mặc dù được tổ chức trực tuyến, gây khó khăn nhất định cho việc điều phối, trao đổi quan điểm so với họp thực tế, tuy nhiên Hội nghị vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật và cấp bách hơn cả là việc thảo luận hướng triển khai chỉ đạo của các Nhà Lãnh đạo tại Cấp cao ASEAN và Cấp cao ASEAN + 3 đặc biệt về ứng phó dịch Covid-19 diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2020 vừa qua để báo cáo cấp Bộ trưởng xem xét.

 

Theo đó, Hội nghị đã trao đổi về các dự thảo kế hoạch hành động cụ thể trong khuôn khổ nội khối ASEAN, giữa ASEAN – Nhật Bản, cũng như Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN – Trung Quốc và giữa ASEAN với cả 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhằm duy trì chuỗi cung ứng khu vực, phục hồi kinh tế sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Hội nghị cũng đạt được một số kết quả quan trọng khác như thống nhất mục tiêu ký kết Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau với Chứng nhận kiểu loại cho sản phẩm xe cơ giới trong ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 vào tháng 8 năm 2020, cập nhật tiến độ triển khai 13 Sáng kiến, ưu tiên kinh tế của Việt Nam trong năm Chủ tịch mà đã được ASEAN thống nhất trước đó.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã trao đổi về tình hình rà soát Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), vấn đề xin gia nhập ASEAN của Ti-mo Lét-xte, tìm giải pháp cho vấn đề tồn đọng để thống nhất lời văn của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về vật liệu xây dựng trong ASEAN, các vấn đề hợp tác kinh tế với một số đối tác quan trọng của ASEAN như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ca-na-đa.

Diệu Thùy