Asean,Asean
Quang cảnh họp báo.

Thông tin buổi họp báo chiều 2/10, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN hoan nghênh những sáng kiến của Việt Nam đã thúc đẩy hội nhập và kết nối kinh tế tài chính nội khối trong khu vực ASEAN, làm sâu sắc hơn sự gắn kết của khu vực với cộng đồng quốc tế vì phát triển bền vững, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng và năng lực thể chế của ASEAN. 

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ưu tiên thúc đẩy 2 sáng kiến là ‘Tài chính bền vững” và “Kết nối thanh toán khu vực”.

“Kết quả đầu ra của các sáng kiến là “Báo cáo thúc đẩy tài chính bền vững trong ASEAN” và Bộ nguyên tắc hướng dẫn thực thi Khuôn khổ chính sách thanh toán ASEAN áp dụng cho thanh toán bán lẻ xuyên biên giới theo thời gian thực cùng với các phụ lục đi kèm đã được Hội nghị thông qua”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho hay.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chinh Đinh Tiến Dũng cho biết, trong quá trình thảo luận về tình hình kinh tế khu vực, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương ASEAN đã chia sẻ với Lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế về triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, rủi ro thách thức từ đại dịch cũng như các giải pháp chính sách để duy trì tăng trưởng bền vững và toàn diện trong khu vực.

Hội nghị thừa nhận rằng đại dịch đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và sự ổn định tài chính khu vực ASEAN. Trong bối cảnh này, các nước ASEAN đã nỗ lực đưa ra giải pháp chính sách để giảm thiểu tác động của đại dịch và hỗ trợ phục hồi kinh tế bằng cách thực hiện các phương pháp đặc biệt thông qua hỗ trợ tài chính, tiền tệ và tín dụng có mục tiêu cho hệ thống tài chính.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN đã tái khẳng định các cam kết để đảm bảo dòng chảy liên tục của hàng hóa và dịch vụ và tin tưởng rằng đoàn kết và hợp tác là chìa khóa giúp ASEAN chiến thắng đại dịch và khôi phục tăng trưởng khu vực.

Đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện các ưu tiên hợp tác, phối hợp chính sách giữa các nước trong khu vực, cùng với các tổ chức tài chính quốc tế để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và tăng cường ổn định tài chính trong khu vực ASEAN.

Minh Thư