Tin tức, Đọc báo Online
Chuyên đề
/

Bảo hiểm xã hội

Quỹ BHYT có kết dư nhưng chưa đảm bảo bền vững
icon
Năm 2020 số chi thấp hơn do dịch Covid-19, song số lượt người KCB tăng 167 triệu lượt, số chi quyết toán năm 2020 đưa vào dự toán bao gồm 10.100 tỷ là chi trước 2020 được bổ sung vào.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị