Theo bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng, tính riêng trong tháng 5/2021, BHXH Thành phố đã khai thác mới được 162 đơn vị, doanh nghiệp (DN) với tổng số 593 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; 345 người tham gia BHXH tự nguyện và 2.922 người tham gia BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, năm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm TP.Đà Nẵng đạt tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT.

Trong tổng số hơn 292.000 học sinh, sinh viên tham gia BHYT, có hơn 7.000 em thuộc các nhóm tham gia bảo hiểm y tế khác (hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang…).

bảo hiểm xac hội,bảo hiểm Đà Nẵng,học sinh Đà Nẵng tham gia bảo hiểm
Ảnh minh họa
 

Theo lãnh đạo BHXH Đà Nẵng, trước năm 2020, một số quận đã phấn đấu đạt, duy trì tỷ lệ 100% gồm Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu. Bước sang năm 2021, các quận, huyện còn lại gồm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Hòa Vang đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Để có được kết quả trên, BHXH Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tại địa phương. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan và đề cao ý thức trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các giải pháp…

Được biết, BHXH Đà Nẵng cũng đã đặt mục tiêu đến 30/6, 100% người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố tham gia BHYT. Đây chính là tiền đề cho việc thực hiện BHYT toàn dân theo Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 09/02/2021 của Thành ủy Đà Nẵng.

Hoàng Thanh