Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đến hết ngày 11/10, toàn ngành đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 728 đơn vị với trên 133.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với số tiền 912,3 tỷ đồng tại 56/63 tỉnh, thành phố.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng xác nhận danh sách gồm hơn 1,8 triệu lao động của trên 53.000 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 63 tỉnh, thành phố.

BHXH,quỹ BHXH
Ảnh minh hoạ. 
 

Trong số này có gần 1,37 triệu lao động của hơn 48.000 đơn vị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; gần 292.700 lao động của 3.409 đơn vị ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người; gần 1.800 lao động của 20 đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm...

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ quỹ này cho trên 117.000 lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và trên 42.500 người đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ là 371 tỷ đồng.

K.Chi