Theo Bộ Y tế có 5 nhóm người thuộc diện áp dụng xét nghiệm Covid-19 tăng cường tại các cơ sở khám chữa bệnh được Quỹ BHYT và Ngân sách nhà nước chi trả

Theo Bộ Y tế hướng dẫn, nguồn kinh phí chi trả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi tăng cường xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) dựa trên 2 nguồn, gồm quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và ngân sách nhà nước (NSNN) dành cho 5 nhóm người thuộc diện áp dụng gồm bệnh nhân nội trú; người bệnh ngoại trú thực hiện xét nghiệm sau khi có quyết định chuyển vào điều trị nội trú; cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở KCB; người chăm sóc bệnh nhân (tối đa không quá 2 người luân phiên) nếu được cơ sở y tế đồng ý cho ở lại; người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định nhưng thuộc các nhóm nêu trên.

Các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc, bao gồm cả bệnh viện dã chiến và cơ sở tiếp nhận, điều trị ban đầu Covid-19 đều áp dụng quy định này, dựa trên 2 nguồn kinh phí, gồm quỹ BHYT và ngân sách nhà nước.

 

Với người thuộc nhóm trên nhưng không có thẻ BHYT hoặc có thẻ BHYT không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và phần cùng chi trả của người bệnh, kinh phí sẽ do NSNN chi trả.

Bộ Y tế cũng quy định mức giá tối đa của dịch vụ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (áp dụng cho mẫu đơn) là 734.000 đồng/mẫu.

Cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở KCB thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần. Đối với người bệnh sau khi khám ngoại trú cần chuyển vào điều trị nội trú sẽ xét nghiệm ngay sau khi có quyết định chuyển. Người bệnh chuyển tuyến cũng phải thực hiện xét nghiệm.

Hương Giang