bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và Hợp đồng cung ứng dịch vụ công qua Hệ thống Bưu điện. (Ảnh: BHXH Bạc Liêu)

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức 56 cuộc hội nghị tuyên truyền với 1.932 người tham dự, phát triển được 1.239 người, đạt tỷ lệ 64%.

Bên cạnh đó, hai ngành đã phối hợp tổ chức 2 cuộc ra quân tuyên truyền trên địa bàn toàn tỉnh Bạc Liêu, qua đó phát triển được 656 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và 2.914 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình.

 

Về công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp BHTN và quản lý người hưởng theo Hợp đồng số 326 được đảm bảo. Đến ngày 30/9, hai ngành tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp cho 18.303 lượt người. Bình quân mỗi tháng cơ quan Bưu điện quản lý 6.179 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh.

Về công tác rà soát, điều tra, khai thác đối tượng theo Hợp đồng, hiện Bưu điện chỉ mới thực hiện bước đầu là chuyển phát thông báo đến các đơn vị sử dụng, chưa thực hiện các bước còn lại theo Hợp đồng.

Đối với hoạt động đại lý thu, tính đến ngày 30/9, BHXH tự nguyện thu qua Bưu điên là 1.903 người, BHYT hộ gia đình là 34.375 người.

Minh Thư