Đến năm 2020, toàn quốc số người tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) đã đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số - vượt 10,85% chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết của Quốc hội. Tại Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 11/10/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, trong đó trực tiếp là ngành Y tế, ngành BHXH Việt Nam.

BHXH,BHYT toàn dân
Người dân bản Nghịu xã Pá Khoang tìm hiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Như vậy, tiến tới bao phủ BHYT toàn dân là một mục tiêu khả thi, hoàn toàn có thể đạt được.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến báo cáo Chính phủ về việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT năm 2020; 2 năm (2019- 2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân.

 

Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 (Nghị quyết 68) của Quốc hội nêu rõ: “Bảo đảm đến năm 2015 đạt ít nhất 75% dân số tham gia BHYT và đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT” và chỉ tiêu này đã hoàn thành từ năm 2016, trước 4 năm so với quy định. Đặc biệt, năm 2020, số người tham gia BHYT là 87,97 triệu người, đạt 90,85% dân số tham gia BHYT, vượt 10,85% so với chỉ tiêu đề ra.

Về quản lý thu, chi quỹ, đến năm 2020, chênh lệch thu và chi quỹ BHYT là dương 5.071 tỷ đồng do công tác kiểm soát thu, chi BHYT được tăng cường.

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 68, có 8 chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt yêu cầu và 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phần chưa hoàn thành hoặc mới chỉ hoàn thành được một phần. Nhìn chung, các chỉ tiêu đã hoàn thành là các chỉ tiêu được xác định tại các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội của Quốc hội và Chính phủ cũng như chính quyền địa phương, các chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến cơ chế đầu tư, hỗ trợ tài chính.

PV