Thực hiện Nghị quyết số 128, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Kế hoạch số 6820 ngày 18/10/2021 về việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bến Tre; xác định dịch ở cấp độ 2.

Để kịp thời phù hợp với tình hình mới, song song với đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 3242/BHXH-CSYT về việc khám chữa bệnh BHYT sau giãn cách xã hội do dịch COVID-19, chỉ đạo BHXH các tỉnh căn cứ cấp độ dịch bệnh được xác định tại địa phương, biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch bệnh quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP nêu trên, phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh (KCB) cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thuận lợi, đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

BHXH tỉnh Bến Tre tiếp tục phối hợp với các cơ sở KCB thực hiện các hướng dẫn về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam liên quan đến dịch bệnh COVID-19 và các hướng dẫn khác có liên quan khi chưa có quy định thay thế.

 

Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ BHYT khi đi KCB.

BHXH tỉnh Bến Tre cũng lưu ý các trường hợp người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm COVID-19; thực hiện phục hồi chức năng các di chứng về vận động, hô hấp... sau điều trị bệnh COVID-19; BHXH tỉnh thực hiện giám định và thanh toán theo các quy định hiện hành.

BHXH tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Y tế thông báo tới các cơ sở KCB và hướng dẫn người tham gia BHYT về việc tạm dừng thực hiện nội dung tại điểm a, Khoản 2 Công văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của BHXH Việt Nam hướng dẫn KCB và thanh toán KCB BHYT trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. BHXH các tỉnh có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT./.

PV