Thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số nơi người dân không thể đến các điểm giao dịch của Đại lý thu để nộp tiền, nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đảm bảo quyền lợi được kịp thời. BHXH tỉnh Bình Dương hướng dẫn các phương thức nộp tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong tình hình dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thực hiện qua các ứng dụng của ngân hàng (chỉ áp dụng khi người tham gia đóng tiền gia hạn)

Hiện nay, có 03 ngân hàng đã tích hợp vào ứng dụng internet banking của ngân hàng chức năng đóng tiền gia hạn BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bao gồm:

1.2.1. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK): Vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại/Chọn mục Ngân sách nhà nước/Bảo hiểm xã hội/ Chọn tỉnh/ Nộp cho khách hàng cá nhân/Chọn “BHXH tự nguyện” hoặc “Gia hạn thẻ BHYT => Sau đó tiếp tục làm theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng.

1.2.2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV): Vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại/Chọn mục Thanh toán/ Bảo hiểm xã hội cho cá nhân => Sau đó tiếp tục làm theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng.

1.2.3. Ngân hàng TMCP Quân đội (MB): Vào ứng dụng ngân hàng trên điện thoại/Chọn mục Thanh toán/ Bảo hiểm xã hội => Sau đó tiếp tục làm theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng.

BHXH,Bình Dương
Ảnh minh hoạ. 

2. Thực hiện qua cổng dịch vụ công (chỉ áp dụng khi người tham gia đóng tiền gia hạn)

Người tham gia đã có tài khoản ngân hàng (ngoại trừ 03 ngân hàng Vietcombank, BIDV và MB). Và có 2 cách thực hiện đóng tiền gia hạn BHXH tự nguyện , BHYT hộ gia đình qua cổng dịch vụ công của ngành BHXH hoặc cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Cách 1: Cổng dịch vụ công của ngành BHXH

Người tham gia đã có tài khoản ngân hàng và đã đăng ký sử dụng ứng dụng BHXH số VssID (nếu chưa đăng ký thì thực hiện đăng ký theo hướng dẫn tại website bhxh tỉnh bình dương: https://binhduong.baohiemxahoi.gov.vn hoặc liên hệ cán bộ tiếp nhận hồ sơ theo phụ lục 2 để được hướng dẫn và hỗ trợ), tiến hành đăng nhập vào cổng dịch vụ công của ngành BHXH theo đường dẫn: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn /Chọn mục “Đóng BHXH điện tử”/Chọn vào mục “cá nhân”. => Đăng nhập bằng mã số BHXH (10 số) và mật khẩu cũng chính là mật khẩu đã cấp cho người tham gia đã đăng ký thành công ứng dụng VssID.

 

Cách 2: Cổng dịch vụ công quốc gia
Người dân vào Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn, thực hiện đăng ký (nếu chưa có tài khoản) và đăng nhập trên trang Dịch vụ công Quốc gia, chọn mục “Thanh toán trực tuyến”/ Đóng BHXH tự nguyện và BHYT Hộ gia đình. Sau đó tiếp tục thao tác theo giao diện có sẵn đề hoàn tất các bước thanh toán.

3. Thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của cơ quan BHXH (áp dụng đối với tất cả trường hợp - tăng mới và gia hạn)

- Nếu người tham gia có tài khoản ngân hàng (ngoại trừ 03 ngân hàng đã nêu tại mục 1 (Vietcombank, BIDV và MB), người dân có thể đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện , BHYT hộ gia đình hoặc bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của cơ quan BHXH.

- Người tham gia thực hiện với các bước như sau:

+ Bước 1: Liên hệ cán bộ Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH cần tham gia (phụ lục 2 đính kèm) để được hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và cung cấp thông tin để cơ quan nhận hồ sơ theo quy định .

+ Bước 2: Thực hiện chuyển tiền vào tài khoản của cơ quan BHXH nơi tham gia. Với đầy đủ nội dung như sau: “Nộp BHXH TN hoặc BHYT HGĐ/Tên người tham gia/Mã số BHXH (10 số đuôi trên thẻ BHYT)/Số điện thoại liên hệ

* Ví dụ 1: Nộp BHXH TN/Nguyễn Văn A/7423242899/0919123456.
* Ví dụ 2: Nộp BHYT HGĐ/Nguyễn Văn A/7423242899/0919123456.

Cơ quan BHXH xử lý hồ sơ theo quy định và người tham gia sẽ nhận được sổ BHXH, thẻ BHYT (nếu có) qua dịch vụ bưu chính (phí do người dân tự thanh toán theo quy định).

K.Chi