BHXH
BHXH Hà Nội mạnh tay với những chi phí bất thường tại các bệnh viên

Tại Hội nghị triển khai ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2021 và đánh giá thực hiện kinh phí KCB BHYT 11 tháng năm 2020 tới các cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT trên địa bàn Thành phố tổ chức đầu tháng 12, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa chủ trì54.

Về việc ký hợp đồng KCB BHYT năm 2021, ông Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng phòng Giám định BHYT 1 đã triển khai các nội dung ký hợp đồng theo Công văn hướng dẫn số 3537/BHXH-CSYT ngày 10/11/2020 của BHXH Việt Nam.

Theo đó, các phòng nghiệp vụ Giám định BHYT, BHXH quận, huyện, thị xã, các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn phải thực hiện rà soát chặt chẽ để đảm bảo ký kết và thực hiện hợp đồng KCB BHYT năm 2021 theo đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế và hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 95/BHXH-CSYT.

BHXH Thành phố đề nghị các cơ sở KCB BHYT rà soát, bổ sung đầy đủ hồ sơ để làm cơ sở ký hợp đồng và thanh toán KCB BHYT: danh sách tổng hợp cơ sở vật chất, nhân lực; nhân viên y tế; trang thiết bị y tế thực hiện xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật trong KCB BHYT.

Trường hợp cơ sở KCB được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động chuyên môn, hạng bệnh viện hoặc có thay đổi về nhân lực KCB…, cơ sở KCB có trách nhiệm thông báo về cơ quan BHXH để thống nhất bổ sung phụ lục hợp đồng KCB BHYT và làm cơ sở thực hiện giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định.

 

BHXH Thành phố cũng nêu rõ các quy định về phân cấp ký hợp đồng, mẫu hợp đồng, một số nội dung bổ sung trong hợp đồng theo văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Thời gian ký kết hợp đồng phải được hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

Sau thời gian trên, đối với các đơn vị không đủ điều kiện ký hợp đồng, cơ sở KCB không gửi đầy đủ các hồ sơ để làm cơ sở ký hợp đồng, BHXH Thành phố không có cơ sở thực hiện tạm ứng kinh phí KCB BHYT quý 1/2021 và chuyển thẻ đăng ký ban đầu đến các cơ sở KCB khác để phục vụ KCB BHYT.

Đánh giá về công tác KCB BHYT 11 tháng năm 2020, ông Nguyễn Hữu Tuyển, Trưởng phòng Giám định BHYT 1 đã thông tin về tình hình chi phí và thực hiện nguồn kinh phí chi KCB BHYT đã giao các cơ sở KCB của 11 tháng năm 2020,  cảnh báo các chi phí gia tăng bất thường, nguyên nhân gây gia tăng chi phí KCB BHYT của các cơ sở KCB như: tình trạng chỉ định cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật trong KCB còn rộng rãi, chỉ định điều trị nội trú đối với các trường hợp chỉ cần KCB ngoại trú, kéo dài ngày điều trị, tỷ lệ sử dụng thuốc biệt dược gốc cao, chưa tra cứu lịch sử KCB dẫn đến tình trạng chỉ định trùng xét nghiệm, cấp trùng thuốc tại một số cơ sở KCB…

Kết luận hội nghị, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa đề nghị các cơ sở y tế nâng cao trách nhiệm hơn nữa, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật, chỉ định bệnh nhân nội trú chặt chẽ hơn, khắc phục những tồn tại bất hợp lý, thực hiện nghiêm việc trích chuyển dữ liệu đồng thời có giải pháp quyết liệt để kiểm soát chặt chẽ chi phí KCB BHYT.

Đối với chi phí gia tăng bất thường, chưa hợp lý, lạm dụng, ông Hòa chỉ đạo BHXH Thành phố kiên quyết từ chối thanh toán. Trường hợp phát hiện cơ sở KCB có vi phạm, BHXH Thành phố sẽ dừng hợp đồng KCB BHYT, đồng thời chuyển các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Giám đốc BHXH Thành phố nhấn mạnh ngành y tế và ngành BHXH sẽ tiếp tục tăng cường cùng nhau trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt việc chăm lo sức khỏe của nhân dân, nghiêm túc phối hợp thực hiện ký hợp đồng KCB năm 2021, quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí KCB BHYT được giao theo quy định của pháp luật.

 N. Huyền