Đây là đơn vị đầu tiên được BHXH quận Cầu Giấy triển khai chương trình này.

BHXH
BHXH Quận Cầu Giấy chính thức triển khai cài đặt ứng dụng VssID cho NLĐ

Thực hiện Công văn số 3717/BHXH-CNTT về việc triển khai ứng dụng VssID và Công văn số 2659/BHXH-CNTT về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân của BHXH Việt Nam, BHXH quận Cầu Giấy chỉ đạo bộ phận tiếp nhận hồ sơ bố trí cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản và hỗ trợ người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID theo phụ lục hướng dẫn đi kèm.

 

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử; đồng thời phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách phổ biến và giới thiệu hướng dẫn cho các cán bộ phụ trách công tác BHXH của các đơn vị các tính năng, tiện ích của ứng dụng VssID để hỗ trợ NLĐ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Trước đó, ngay sau khi có thông báo của BHXH quận về việc triển khai ứng dụng VssID, Công ty CP Viễn thông FPT đã thông báo cho toàn bộ cán bộ, nhân viên về việc tải ứng dụng cũng như các tiện ích của ứng dụng mang lại.

P. V