BHXH TP.Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, BHXH TP.Đà Nẵng đã thực hiện kiểm tra được 43 đơn vị SDLĐ, 15 đại lý thu và 3 cơ sở KCB BHYT. Đồng thời, thanh, kiểm tra tại 45 đơn vị và thanh tra đột xuất 7 đơn vị.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, riêng trong tháng 9, các đơn vị, DN đã truy nộp số tiền trên 3,1 tỷ đồng.

Nhờ phần mềm giám định, trong thời gian qua sai phạm tại các cơ sở KCB BHYT đã giảm đáng kể. Tính từ đầu năm đến nay, BHXH TP.Đà Nẵng chỉ kiến nghị xuất toán và thu hồi về quỹ BHYT 55,4 triệu đồng do thanh toán chi phí KCB BHYT không đúng quy định…Trong tháng 9, BHXH Đà Nẵng đã phát hiện 8 trường hợp chi sai chế độ BHXH và kiến nghị thu hồi về quỹ 12,5 triệu đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay đã kiến nghị thu hồi về quỹ 229,9 triệu đồng của 377 NLĐ và thu hồi được 163 triệu đồng. Cũng qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 6 trường hợp hưởng chế độ BH thất nghiệp không đúng quy định với số tiền 20 triệu đồng, trong đó đã thu hồi được 8,5 triệu đồng.

 

Hiện nay, BHXH TP.Đà Nẵng đang quản lý 9.380 đơn vị tham gia BHXH, BHYT. Tính đến hết tháng 9, BHXH TP.Đà Nẵng thu được gần 3.900 tỷ đồng, đạt 66,91% so với chỉ tiêu được giao. 

Nhiều đơn vị nợ BHXH, BHYT kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ như Công ty CP Cơ khí-Lắp máy Sông Đà- Chi nhánh 5 nợ hơn 11 tỷ đồng; Công ty Cơ khí Ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng nợ  gần 12 tỷ đồng; Chi nhánh II- Công ty CP Công nghiệp Quảng An I nợ hơn 7 tỷ đồng… Những trường hợp này đã được BHXH TP.Đà Nẵng đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý.