Theo đó, BHXH TP. Hồ Chí Minh yêu cầu văn phòng, các phòng nghiệp vụ, BHXH thành phố Thủ Đức, BHXH quận, huyện thực hiện việc phát triển số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp liên thông với các phần mềm nghiệp vụ để hạch toán tự động nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ chi trả qua ATM.

BHXH,chi trả,không dùng tiền mặt
 

Việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng hạn chế đi lại, tiếp xúc, đảm bảo được an toàn và giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.Với phương thức chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt, hàng tháng, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả.

Đối với người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp, phương thức chi trả không dùng tiền mặt còn góp phần hạn chế tình trạng công ty/đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng, đảm bảo người tham gia được nhận chế độ đầy đủ, nhanh chóng.

PV