bảo hiểm xã hội
BHXH TP.HCM tổ chức tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền thông. (Ảnh: BHXH TP HCM)

Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo phòng nghiệp vụ liên quan và lãnh đạo BHXH quận, huyện cùng hơn 150 học viên là cán bộ phụ trách công tác truyền thông BHXH, BHYT.

 

Mục đích tổ chức tập huấn là nhằm nâng cao tính chuyên môn nghiệp vụ truyền thông về ngành BHXH; cũng như củng cố, trau dồi kỹ năng nghệ thuật nói chuyện trước công chúng cho cán bộ phụ trách công tác truyền thông. Đồng thời, đảm bảo tính thống nhất về thông tin truyền tải và thu hút sự chú ý đến doanh nghiệp, người lao động, người dân về chính sách BHXH, BHYT…

Thông qua tập huấn, BHXH TP. HCM đặt mục tiêu từng bước xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông BHXH chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng nhiệm vụ truyền tải thông tin trong tình hình mới.

Minh Thư