BHXH
BHXH TP Hồ Chí Minh, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2020


Sáng ngày 15/12, Giám đốc  BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến đã chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 11.

Theo báo  cáo kết quả triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác chính sách BHXH, BHYT của BHXH TP HCM đến hết tháng 11/2020 cho thấy: Tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 7.546.124 người, tăng 1,18% so với tháng trước, tăng 0,81% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,21% so với 31/12/2019.

Cụ thể, đến tháng 11 đã có 2.344.182 người tham gia BHXH bắt buộc ,đạt 87,74% kế hoạch (Có 5 đơn vị phát triển tăng so với 31/12/2019: Quận 2, Quận 1, Bình Thạnh, Nhà Bè, Quận 7).

32.542 người tham gia BHXH tự nguyện tăng 38,10% so với 31/12/2019 (5 đơn vị phát triển tăng cao so với 31/12/2019: Quận 12; Tân Bình; Quận 11; Phú Nhuận; Củ Chi);

Và 2.292.995 người tham gia BH thất nghiệp đạt 87,42% so với kế hoạch. Ngoài ra số người tham gia BHYT tính đến tháng 11 năm 2020 là  7.518.010 người, đạt 96,26% so với kế hoạch.

Về khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp tính đến 30/11/2020, kết quả rà soát được 79.185 đơn vị (đạt tỷ lệ 74,87%); Rà soát dữ liệu hộ gia đình, kết quả rà soát được 1.097.024 người (47,45%). BHXH TP HCM đã tổ chức 508 Hội nghị tuyên truyền và đã phát triển được 119.062 người tham gia BHYT HGĐ và 14.391 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tổng số thu trên toàn Thành phố là 60.721 tỷ đồng, tăng 5,22% so với cùng kỳ, đạt 83,05% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

 

Bên cạnh đó, BHXH TP HCM luôn tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành. Đến hết tháng 11/2020, BHXH TP HCM đã tiếp nhận 2.215.874 lượng hồ sơ và trả kết quà 2.160.159 hồ sơ.

Đồng thời, BHXH TP Hồ Chí Minh cũng đảm bảo tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Thành phố. Tính đến hết tháng 11 giải quyết 1.599.810 lượt người hưởng chế độ.

Hiện nay, BHXH TP HCM đang quản lý 237.100 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó 135.238 người hưởng nhận qua thẻ ATM và 101.862 người hưởng nhận bằng tiền mặt.

Tại hội nghị, các phó giám đốc, đại diện tất cả các phòng chức năng cũng thông tin thêm sự nỗ lực, cố gắng trong những ngày cuối năm và một số vướng mắc phát sinh trong quá trình xử lý nghiệp vụ, cần tập trung khắc phục, giải quyết, như: các vấn đề trong công tác xử lý hồ sơ do phần mềm chậm, khó thao tác; công tác thu và phát triển đối tượng; công tác chế độ BHXH; công tác cấp thẻ…  

Kết luận hội nghị, Giám đốc Phan Văn Mến ghi nhận và đánh giá cao tinh thần cố gắng, nỗ lực của các phòng nghiệp vụ trong các mặt công tác và nhấn mạnh.

“Từ nay đến cuối năm, chỉ còn lại 2 tuần, là thời điểm nước rút để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của năm 2020. Do đó đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể CBVC hệ thống BHXH TP HCM thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ  đã đề ra”.

Ngoài ra, ông Mến cũng yêu cầu các phòng nghiệp vụ chú trọng: Bằng mọi giải pháp thực hiện được chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tập trung tối đa trong công tác phát triển đối tượng, nhất là tập trung phát triển BHXH tự nguyện, cũng như rà soát, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu thuế cung cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ cho người lao động đúng thời gian, đúng quy định; xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác in thẻ BHYT theo mẫu mới; tăng cường đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị thực hiện ứng dụng VssID; Trong công tác giám định, tiếp tục rà soát các điều kiện để ký hợp đồng KCB, hoàn thiện quy chế phối hợp với Sở Y tế.

Đặc biệt, Giám đốc BHXH TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cũng  lưu ý, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ động viên CBVC tại đơn vị mình quản lý, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chung cùa ngành. Đồng thời,ông cũng yêu cầu các đơn vị, phòng ban, bộ phần cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, cũng như kỷ luật phát ngôn nơi công sở.

T. Phi