Bộ TT-TT vừa công bố Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020.

Theo đó, BHXH Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thứ 2 về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020 khối các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Đặc biệt, năm nay, BHXH Việt Nam tiếp tục trở lại vị trí dẫn đầu xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật.

CNTT,BHXH Việt Nam
BHXH Việt Nam đứng thứ 2 về Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT

Báo cáo Vietnam ICT Index 2020 cung cấp thông tin về thực trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT tại Việt Nam đồng thời, đưa ra những đánh giá, xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT dựa trên cơ sở số liệu thu thập được từ các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty cùng các ngân hàng thương mại.

 

Theo kết quả xếp hạng, ở nhóm 17 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có DVC, 3 vị trí dẫn đầu về Chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT tiếp tục thuộc về Bộ Tài chính, BHXH Việt Nam và Bộ VH-TT&DL.

Riêng đối với BHXH Việt Nam, đây là năm đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu xếp hạng về Hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, về ứng dụng CNTT và DVC trực tuyến, BHXH Việt Nam lại đánh mất vị trí thứ 2 so với năm 2019.

N.K